MISJA ŚWIĘTA JUBILEUSZOWA

Zahutyń – Dolina

16-23.06.2019

Plan Misji Świętej

Niedziela – 16.06.2019

Uroczystość rozpoczęcia Misji

700    – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

830    – Eucharystia z nauką (Dolina)

1000 – Eucharystia z nauką (Dolina)

1130 – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

1500 – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

2000nauka stanowa dla kobiet

2100 – Apel Misyjny

Poniedziałek – 17.06.2019

Ogłoszenie Praw Synaju

930   – różaniec misyjny (Zahutyń)

1000  – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

1630   – różaniec misyjny (Dolina)

1700 – Eucharystia z nauką (Dolina)

po mszy nauka stanowa dla mężczyzn z Doliny

1830 – różaniec misyjny (Zahutyń)

1900 – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

po mszy nauka stanowa dla mężczyzn z Zahutynia

2100 – Apel Misyjny

Wtorek – 18.06.2019

W Domu Ojca jest mieszkań wiele

930   – różaniec misyjny (Zahutyń)

1000  – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

1630   – różaniec misyjny (Dolina)

1700 – Eucharystia z nauką (Dolina)

1830 – różaniec misyjny (Zahutyń)

1900 – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

2100 – Apel Misyjny na cmentarzu parafialnym (Zahutyń)

Środa – 19.06.2019

Prosimy Was, pojednajcie się z Bogiem

800 – Eucharystia na zakończenie roku szkolnego z nauką misyjną (Zahutyń)

930   – różaniec misyjny (Zahutyń)

1000  – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

1630   – różaniec misyjny (Dolina)

1700 – Eucharystia z nauką (Dolina)

adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź, zakończona apelem

1830 – różaniec misyjny (Zahutyń)

1900 – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź, zakończona apelem

Czwartek – 20.06.2019

Dziękujemy Bogu za Eucharystię i kapłaństwo

700    – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

900  – Eucharystia z nauką i procesją (Zahutyń)

1400 – Eucharystia z nauką i procesją (Dolina)

2100 – Apel Misyjny

Piątek – 21.06.2019

W Krzyżu miłości nauka

930    – różaniec misyjny (Zahutyń)

1000  – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

1630   – różaniec misyjny (Dolina)

1700  – Eucharystia z nauką (Dolina)

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego

1830 – różaniec misyjny (Zahutyń)

1900 – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego

2100 – Apel Misyjny – tylko w Zahutyniu

(wraz z dorosłymi zapraszamy młodzież)

Sobota – 22.06.2019

Tobie Matko powierzamy nasze rodziny

930   – różaniec misyjny, okazja do spowiedzi dla chorych (Zahutyń)

1000 – Eucharystia z nauką dla chorych i starszych parafian. Sakrament namaszczenia chorych, nabożeństwo lourdzkie (Zahutyń)

Odwiedziny obłożnie chorych w domach

1500 – nabożeństwo dla rodziców z małymi dziećmi i rodzin oczekujących narodzin dziecka. Błogosławieństwo misyjne (Zahutyń)

1630   – różaniec misyjny (Dolina)

1700  – Eucharystia z nauką (Dolina)

1830  – różaniec misyjny (Zahutyń)

1900  – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

Akt zawierzenia parafii Matce Bożej

2100 – Apel Misyjny

Niedziela – 23.06.2019

Jubileusz 40-lecia parafii

Uroczystość zakończenia Misji

Dzień zyskania odpustu zupełnego

700    – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

830    – Eucharystia z nauką (Dolina)

1000 – Eucharystia z nauką (Dolina)

1200 – Eucharystia z nauką misyjną pod przewodnictwem JE bpa Stanisława Jamrozka (Zahutyń)

1500 – Eucharystia z nauką (Zahutyń)

1600Uroczyste nabożeństwo zamknięcia Misji, poświęcenie pamiątek misyjnych, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i uroczyste wyznanie wiary. Udzielenie odpustu zupełnego