Niedziela 01.09.2019 – XXII Niedziela zwykła            

7.00

Zahutyń

Za + Bronisławę Koczera i + Stanisława
9.00

Dolina

W int I Róży
10.30

Zahutyń

Za + Marię Ostrowską – greg.
12.00

Zahutyń

1. W int VI Róży Różańca o Boże błogosławieństwo dla członkiń, o zdrowie dla chorych i za ++ z tej Róży

2. W int dzieci przyjmujących Chrzest św.: Estera Szmyd, Magdalena Florczak

15.00

Zahutyń

Za ++ Ewę, Zofię i Anitę
Poniedziałek 02.09.2019 – dzień powszedni         
8.00

Dolina

W intencji uczniów, rodziców i nauczycieli z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego
18.00

Zahutyń

1. Za + Stefanię Koczera

2. Za + Marię Ostrowską – greg.

Wtorek 03.09.2019 – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża            
18.00

Zahutyń

1. W intencji Antoniny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej i Anioła Stróża

2. Za + Marię Ostrowską – greg.

Środa 04.09.2019 – dzień powszedni         
18.00

Zahutyń

1. Za + Marię Ostrowską – greg.

2. Za + Macieja Górskiego – int od kolegów

Czwartek 05.09.2019 – pierwszy czwartek miesiąca 
18.00

Zahutyń

1. Za + Marię Ostrowską – greg.

2. Za + Macieja Górskiego – int od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zahutyniu

Piątek 06.09.2019 – pierwszy piątek miesiąca           
17.00

Dolina

Za + Stanisławę Kozak – int od Krystyny i Tadeusza Królickich
18.00

Zahutyń

Za + Marię Ostrowską – greg.
Sobota 07.09.2019 – pierwsza sobota miesiąca           
17.00

Dolina

Za + Stanisławę Kozak – int od Teresy i Andrzeja Łach z dziećmi
18.00

Zahutyń

1. W int Ignacego Pelc z okazji 1 rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża

2. Za + Marię Ostrowską – greg.

Niedziela 08.09.2019 – XXIII Niedziela zwykła            
7.00

Zahutyń

Za ++ Stefanię i Bronisława z okazji imienin, ++ Anielę i Michała Bar w 40 rocznicę śmierci
9.00

Dolina

Za + Krystynę w 27 rocznicę śmierci, ++ Jana i Wiesława
10.30

Zahutyń

Za + Marię Ostrowską – greg.
12.00

Zahutyń

Za + Stanisława Florek
15.00

Zahutyń

W int Jadwigi Baran o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej