Niedziela 10.11.2019 – XXXII Niedziela zwykła            

7.00

Zahutyń

Za + Rafała w 15 rocznicę śmierci, oraz ++ Walerię, Jana i Henryka
9.00

Dolina

O radość życia wiecznego dla ++ rodziców Mieczysława i Heleny oraz brata Czesława
w 4 rocznicę śmierci
10.30

Zahutyń

Za + Elżbietę Skrzeszewską – greg.
12.00

Zahutyń

Za + Stanisława Leszczyka – int od żony i syna
15.00

Zahutyń

Za + Andrzeja w  26 rocznicę śmierci i +  Krystynę
Poniedziałek 11.11.2019 – wspomnienie św. Marcina z Tours
17.00

Dolina

Za ++ Marcina i Karolinę
18.00

Zahutyń

1. O Boże błogosławieństwo dla II Róży i za ++ z tej Róży

2. Za + Elżbietę Skrzeszewską – greg.

Wtorek 12.11.2019 – wspomnienie św. Jozafata          
18.00

Zahutyń

1. W int Renaty i Piotra z okazji imienin o Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej

2. Za + Elżbietę Skrzeszewską – greg.

3. Za + Macieja Górskiego – int od uczestników pogrzebu

Środa 13.11.2019 – wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna           

18.00

Zahutyń

1. Za + Elżbietę Skrzeszewską – greg.

2. Za + Tadeusza Szczepka – int od rodziców, kolegów i koleżanek z klasy wnuka Mateusza

3. Za + Katarzynę Gruba – int od sąsiadów Hołubowskich

Czwartek 14.11.2019 – dzień powszedni                      
18.00

Zahutyń

1. Za + Elżbietę Skrzeszewską – greg.

2. Za + Tadeusza Szczepka – int od rodziny Sitarz z Niebieszczan

3. Za + Macieja Górskiego – int od rodziny Chorążaków

Piątek 15.11.2019 – dzień powszedni          
18.00

Zahutyń

1. Za + Elżbietę Skrzeszewską – greg.

2. Za + Tadeusza Szczepka – int od rodziny Mazur z Przysietnicy

3. Za + Filipinę Antolak, ++ Stanisława, Jana i Halinę

Sobota 16.11.2019 – dzień powszedni          
17.00

Dolina

Za + Krystynę w 8 rocznicę śmierci
18.00

Zahutyń

1. Za + Tadeusza Skoczółka w 5 rocznicę śmierci

2. Za + Elżbietę Skrzeszewską – greg.

Niedziela 17.11.2019 – XXXIII Niedziela zwykła            
7.00

Zahutyń

1. W int Wiktorii Szczudlik z okazji 82 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dar zdrowia

2. Za + Elżbietę Skrzeszewską – greg.

9.00

Dolina

W int Róży Rodzin
10.30

Zahutyń

Za + Tadeusza Skoczółka w 5 rocznicę śmierci
12.00

Zahutyń

Za + Tadeusza Skoczółka – int od syna Edwarda z rodziną
15.00

Zahutyń

Za + Jana Kaliniaka w 3 rocznicę śmierci