Zadanie 7

Sobota 07.12.2019

Zapytam mamę (bliską osobę, współmałżonka, przyjaciela, kolegę, sąsiada) jak mogę jej pomóc i zrobię to.