Zadanie 9

Poniedziałek 09.12.2019

Zorganizuję wspólną rodzinną modlitwę wieczorną.