Zadanie 17

wtorek 17.12.2019

Pomodlę się za zmarłych z rodziny.