Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

25.10.2020

 1. Dziś ostatnia niedziela października, to tradycyjnie Uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Dziękujemy Bogu za nasz dom modlitwy, a także za budowniczych i tych którzy przez lata i także dziś troszczą się o piękno naszego kościoła.
 2. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i naszym powiecie, który znajduje się w strefie czerwonej informuję o zaostrzeniach sanitarnych. W naszych kościołach podczas nabożeństw może przebywać w Zahutyniu 35 osób, w Dolinie 31 osób, pozostali wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz kościoła zachowując bezpieczny dystans 1,5 m. Wszyscy uczestnicy liturgii oprócz kapłana sprawującego kult mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Wchodząc do świątyni i wychodząc z niej dezynfekujemy ręce. Kapłan udzielając komunii świętej również zasłania usta i nos. Wszystkie nabożeństwa i Msze św. w kościołach są odprawiane planowo. Na dzień dzisiejszy wszystkie spotkania grup w formie tradycyjnej są zawieszone.
 3. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w dni powszednie: w Dolinie o godz. 16.30 , następnie Msza św., w Zahutyniu różaniec o godz. 18.00, następnie Msza św. o godz. 18.30. W niedzielę w Dolinie różaniec przed Mszą św. o godz. 9.00, proszę Róże o poprowadzenie modlitwy. Różaniec w Zahutyniu w dni powszednie prowadzą wyznaczone wspólnoty. W tym tygodniu w Zahutyniu różaniec prowadzą:

Poniedziałek – II Róża Pani Czesławy Śnieżek

Wtorek – V Róża Pana Zdzisława Bara

Środa – Akcja Katolicka

Czwartek – Domowy Kościół

Piątek – VI Róża Pani Krystyny Pelc

Sobota – Ministranci

 1. W związku z nadchodzącymi świętami zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź w tym tygodniu podczas nabożeństwa różańcowego w Dolinie od 16.30 do Mszy św. w Zahutyniu od 18.00 do Mszy św.
 2. Za tydzień w niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w Zahutyniu o godz. 7.00, 12.00 i 15.00. W Dolinie o godz. 9.00. Jeśli będzie dobra pogoda i nie zmienią się zarządzenia sanitarne Msza św. o godz. 9.00 w Dolinie odprawiona zostanie na cmentarzu, tak samo w Zahutyniu Msza św. o godz. 12.00. Wierni uczestniczący w tych Mszach św. są zobowiązani do przestrzegania zasad sanitarnych. Każda rodzina i jej członkowie mieszkający razem w jednym domu uczestniczą we Mszy św. przy grobie swoich zmarłych, każdy uczestnik Mszy św. ma obowiązek zasłonienia maseczką ust i nosa. Zachowujemy bezpieczny dystans i nie mieszamy się z innymi wiernymi. Po Mszach św. nie będzie tradycyjnej procesji, modlitwy odprawimy po zakończeniu Mszy św. przy ołtarzu. Proszę o bezwzględne zastosowanie się do przedstawionych zasad i postawę odpowiedzialności.
 3. Stolica Apostolska Dekretem Penitencjarii Apostolskiej udzieliła możliwości zyskania odpustu zupełnego za zmarłych przez cały miesiąc listopad. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa w intencji zmarłych. Korzystajmy jak najliczniej z tych darów, które możemy ofiarować za drogich nam zmarłych.
 4. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca z racji Uroczystości Wszystkich Świętych zmiana tajemnic różańcowych została przeniesiona na następną niedzielę 8 listopada.
 5. W dniach od 5 do 8 listopada zaplanowane było odnowienie Misji Świętej. Po konsultacji z Ojcami Misjonarzami odmownie Misji zostało odłożone na dogodniejszy termin. Osoby, które zamawiały Msze św. dodatkowe w tym czasie proszone są o kontakt z O. Proboszczem.
 6. Na stoliku za ławkami są wyłożone kartki na wypominki. Można zabrać do domu wypełnić, abyśmy w listopadzie objęli modlitwą wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Proszę, aby wypisywać wyraźnie i nie odmieniać imion. Wypełnione kartki przynosimy do zakrystii. Bóg zapłać za złożone przy tej okazji ofiary. Już dziś informuję, że różaniec za zmarłych z wypominkami oprócz niedzieli odmawiany będzie w Dolinie o godz. 16.30, w Zahutyniu o godz. 17.30.
 7. Bóg zapłać za składane w ostatnim czasie ofiary na kościół i cmentarz oraz cele inwestycyjne. Bóg zapłać za dary do kuchni klasztornej.
 8. Bardzo serdecznie proszę o uporządkowanie nagrobków swoich zmarłych, i nie wyrzucanie do kontenerów ciężkich odpadów oraz ziemi z doniczek. Proszę w miarę możliwości o zabieranie śmierci do domów, to z pewnością zmniejszy koszty utrzymania cmentarza.
 9. Intencje mszalne na ten tydzień.
 10. Wszystkim Parafianom i naszym gościom życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia, oraz radosnego świętowanie w gronie rodzinnym, a obchodzącym w tygodniu imieniny lub urodziny składamy najserdeczniejsze życzenia.