Uroczystość NMP Królowej Polski i nasz parafialny odpust. Uroczysta suma odpustowa odbyła się o godz. 12.00. W tym roku podczas odpustu Słowo Boże głosił  o. Piotr Osowski OMI – superior klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Gorzowie Wielkopolskim.

W czasie sumy odpustowej y modliliśmy się za naszych strażaków z OSP w Zahutyniu. Życząc wszystkim druhnom i druhom Bożego błogosławieństwa oraz szczęśliwych wyjazdów i powrotów z akcji, dziękujemy za zaangażowanie w życie naszej parafii. Niech św. Florian zawsze czuwa nad Wami.