REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ RODZIN PARAFII P.W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W ZAHUTYNIU

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu na Palmę Wielkanocną jest Proboszcz Karol Bucholc OMI, Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zahutyniu oraz Radna Miasta i Gminy Zagórz pani Aneta Szczepek i Prezes OSP pan Edward Fal w Zahutyniu oraz Dyrektor Szkoły.

 1. CELE KONKURSU
 2. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Okresem Wielkanocy.
 3. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
 4. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież, rodziny własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.
 5. Rozbudzanie inwencji twórczej w naszej społeczności.
 6. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.
 7. Integracja społeczności lokalnej.

III. WARUNKI UDZIAŁU

 1. Palmy mogą być wykonane samodzielnie, bądź z pomocą rodziców i rodzeństwa.
 2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną palmę.
 3. Palma zgłoszona do konkursu powinna mieć minimum 100 cm (1 metr) wysokości.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja palmy w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zahutyniu, podczas procesji z palmami w Niedzielę Palmową 2 kwietnia o godz. 10.30 (gromadzimy się przed kościołem o godz. 10.15).
 5. Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty, itp.), bibuła, krepina, wstążka, wydmuszki itp. z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.
 6. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z Regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne.
 7. Prace powinny być oznaczone twardą i czytelną metryczką, mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
 • Imię i nazwisko twórcy palmy;
 • Nazwę szkoły i klasę bądź adres domowy.
 1. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nie przedstawianymi na innych konkursach.
 2. Dostarczone prace konkursowych poprzez udział oświadczają i wyrażają zgodę na

przetwarzanie danych.

 1. Osoby biorące udział w konkursie powinny być na procesji i Mszy św. w Niedzielę Palmową.

Po wykonaniu palmy, najpóźniej do 31 marca do godz. 18.30, należy przesłać jej zdjęcie (z informacją o wysokości palmy) na jeden z podanych adresów:

– proboszcz.zahutyń@oblaci.pl

 1. Wstępne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 kwietnia 2023 roku.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zahutyniu w Niedzielę Palmową 02.04.2023 roku, po Mszy Św. o godz. 10.30.
 3. Nagrodzone i wyróżnione palmy będą stanowiły dekorację świątyni.
 4. KRYTERIA I OCENA PRAC

Przy ocenie palm wielkanocnych Komisja Konkursowa wyznaczona przez Organizatora będzie brało pod uwagę:

 • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • estetykę wykonania pracy,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych.
 1. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 2. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

I KATEGORIA – uczniowie klas 0-IV

II KATEGORIA – uczniowie klas V-VIII oraz szkoły średnie

 1. Dla zwycięzców (I, II i III miejsce) i osób wyróżnionych zostaną ufundowane

nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

 1. Dodatkowo przewidziane są nagrody specjalne dla uczestników, którzy wykonają

największe palmy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać u Proboszcza.
 3. W związku z różnymi sytuacjami możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego

Regulaminu.