REGULAMIN KONKURSU NA „LAMPION ADWENTOWY 2023”

Przygotowywanie adwentowych lampionów na okres Adwentu  to bardzo piękny i stary zwyczaj. „Lampiony adwentowe są nawiązaniem do przypowieści przytoczonej przez Jezusa Chrystusa traktującej o roztropnych pannach, które z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście oblubieńca”.

W Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski oraz Szkole Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu zapraszam do udziału w konkursie na własnoręczny Lampion Adwentowy 2023.

  1. Cele konkursu

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świąteczno-adwentowych, a także kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci z Rodzicami.

  1. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów: przedszkola, szkół podstawowych oraz uczniów mieszkających na terenie parafii oraz osób dorosłych z terenu Parafii Zahutyń – Dolina.

2.Wprowadzona jest także kategoria „LAMPION RODZINNY 2023”. Oprócz lampionu wykonywanego indywidualnie do konkursu można zgłosić prace wykonywane przez całe rodziny. Na lampionie powinna być zamieszczona informacja, że została wykonana przez rodzinę.

  1. Lampiony powinny nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim było Adwentowe oczekiwanie i mogą zawierać elementy sakralnej lub świeckiej architektury z terenu zamieszkania lub jej najbliższych okolic oraz mogą też nawiązywać do tradycji naszej Ojczyzny Polski.

4.Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest wykonanie przestrzennego lampionu. Lampion powinien być wykonany ręcznie i nie może zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu. Lampion  powinien mieć charakter przestrzenny z oświetleniem (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru).

5.Lampion musi być podświetlany, a jego wymiary nie mogą przekroczyć 50 cm x 50 cm x 50 cm.

6.Lampiony mogą zawierać elementy ruchome.

Lampiony konkursowe należy przynieść do Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski do 6 grudnia 2023.

Należy opatrzyć je metryczką zawierającą: imieniem i nazwiskiem autora, klasy i szkoły, nazwisko (rodzica) lub opiekuna i kontakt telefoniczny do rodzica (opiekuna);

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, wybraną przez Ojca Proboszcza. Oceniać będzie ona wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, ciekawy pomysł.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 8 grudnia 2023r. o godz. 18.00 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zahutyniu.

III Postanowienia ogólne.

1.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie zdjęć, wizerunku z uczestnikiem, w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.

2.Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych oraz parafialnych oraz szkolnych działań.

3.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

4.Organizator zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.